Wat is De Drie Notenboomen?

De overkoepelende organisatie - ontwikkelaar en eigenaar van de Thomas Op Kamers-formule - is franchisebedrijf De Drie Notenboomen (DDN) uit Amsterdam. De Drie Notenboomen heeft als missie de gezondheidszorg persoonlijker, leuker en goedkoper te maken. 

Contact

Heb jij een vraag voor De Drie Notenboomen met betrekking tot het zorgondernemerschap? Bel dan +31(0)88 202 29 00.

Keuzevrijheid, ondernemerschap & kleinschaligheid

Als franchiseorganisatie ontwikkelen zij hiervoor kleinschalige woonvoorzieningen voor verschillende doelgroepen. Keuzevrijheid, ondernemerschap en aandacht voor de mens staan centraal in alles wat zij doen. Zo slagen ze erin om zorg te organiseren zoals ze het voor zichzelf zouden willen.

De Drie Notenboomen heeft 4 franchiseconcepten ontwikkeld:

 • Thomashuis: Kleinschalig wonen voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Herbergier: Kleinschalig wonen voor mensen met geheugenproblemen zoals dementie
 • Zorgbutler: Zelfstandig wonen voor ouderen met een lichte tot matige zorgvraag
 • Thomas Op Kamers: Zelfstandig wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

 

Logo De Drie Notenboomen DDN

Kernwaarden

DDN zet drie kernwaarden centraal.

 • Kleinschaligheid: korte communicatielijnen, vertrouwde gezichten, aandacht en tijd voor de medemens
 • Ondernemerschap: creativiteit, ruimte voor initiatief, eigenaarschap en gerichte verantwoordelijkheid
 • Keuzevrijheid: het rechten om te kiezen, zowel voor een zorgvrager als voor een zorgverlener

Kerntaken

Formuleontwikkeling

 1. Ontwikkeling van nieuwe zorgformules
 2. Verdere ontwikkeling van de bestaande formules op het vlak van volume en inhoud

Dienstverlening voor franchisenemers

 1. Begeleiding: coaching, opleiding
 2. Facilitering: expertise, kwaliteitstoetsing, communicatie, vastgoed

Verbinden

 1. DDN en franchisenemers met elkaar
 2. DDN en franchisenemers met de buitenwereld

Wie is betrokken?

De Drie Notenboomen als franchisegever zorgt ervoor dat zorgprofessionals zich maximaal op hun zorgtaak kunnen focussen en hun dromen over zorg voor medemensen kunnen realiseren.
Elke franchisenemer in elke franchiseformule is verantwoordelijk voor het garanderen van kwalitatieve zorg en het bieden van een warm thuis voor zijn of haar klanten.
Een zorgvrager maakt een bewuste keuze voor een franchisenemer als zorgverlener en onderhoudt de dialoog over de geleverde zorg
Externe partners brengen gerichte expertise in zodat de kwaliteit van de franchiseformules optimaal is

Waarom doen ze dit?

Omdat ze vinden dat de mens centraal moet staan in de zorg en niet het systeem.
Omdat ze de zorg willen organiseren zoals we het voor onszelf zouden willen.
Omdat ze geloven in de kracht en de passie van zorgverleners en hen willen stimuleren om deze maximaal te benutten.
Omdat ze geloven dat je via kleine dingen een grote impact kunt hebben op mens en maatschappij.
Omdat ze de samenleving willen stimuleren in het zorgen voor elkaar.
Omdat ze andere willen uitdagen, prikken en stimuleren om dingen anders te doen in de zorg.
Omdat ze vinden dat de mens niet moet integreren in de zorgwereld, maar de zorgwereld moet integreren in de gewone wereld.

Schilderij Thomas van Putten - Thomashuis