De kracht van ondernemerschap

Ondernemerschap in de zorg? Dat is geen standaard manier van werken. Toch wordt er bij Thomas Op Kamers heel bewust voor gekozen. Het zorgt ervoor dat zorgprofessionals hun energie en passie maximaal kunnen inzetten om de zorg op hun eigen manier in te vullen. Daarbij worden de wensen van de bewoner vooropgezet. Dankzij het ondernemerschap zijn de lijnen kort en kan de zorgondernemer zelf de randvoorwaarden creëren en realiseren.

Als ThOK-ondernemer hoef je het wiel niet zelf uit te vinden. Thomas Op Kamers is namelijk een concept van franchiseorganisatie De Drie Notenboomen. Keuzevrijheid, ondernemerschap en aandacht voor de mens staan in alles wat zij doen centraal. Zo slagen ze erin om zorg te organiseren zoals ze het voor zichzelf zouden willen. Terwijl elke ThOK-ondernemer zorgt, onderneemt en leert, biedt De Drie Notenboomen de kennis, ervaring, tools en begeleiding. Zo doet iedereen waar hij of zij goed in is en wordt ieder in z’n rol versterkt. En dat allemaal ten behoeve van de bewoners.