Wat zijn de kosten?

Kosten en financiering

Zorg in een Thomas Op Kamers is voor iedereen financieel haalbaar. De kosten voor het verblijf zijn onder te verdelen in woon- en zorgkosten.

Woonkosten

De woonkosten bestaan uit huur en servicekosten. Elke bewoner zal zijn/haar kamer naar eigen wens en smaak verven, stofferen en inrichten. De kosten hiervoor draagt de bewoner en zijn of haar familie zelf. Vaak betalen onze bewoners de huurkosten uit een Wajong-uitkering of ze hebben zelf inkomen. Uiteraard kan ook de familie bijdragen.

Zorgkosten

De zorgkosten worden over het algemeen betaald uit het persoonsgebonden budget van de bewoner. Kosten voor huis- en tandarts, voor therapieën en bezoek aan een ziekenhuis worden gedekt uit de eigen (aanvullende) zorgverzekering.

Hoe krijg ik een PGB?

Voor het ontvangen van een persoonsgebonden budget (PGB) is allereerst een indicatie nodig van het CIZ. Dit is een onafhankelijk indicatie-orgaan dat vaststelt of iemand zorg nodig heeft. Op www.ciz.nl kunt u via uw postcode vinden wat uw regionale CIZ-vestiging is en hoe de aanvraagprocedure werkt. Hier vindt u meteen ook de gegevens van uw regionale Zorgkantoor. Heeft u een CIZ-indicatie ontvangen, dan kunt u het regionale Zorgkantoor opdracht geven om deze indicatie om te laten zetten naar een persoonsgebonden budget (PGB). Meestal gaat dit via een aanvraagformulier. Het regionale Zorgkantoor kan u informeren wat zij hiervoor nodig hebben. Daarnaast is het ook mogelijk om via een indicatie vanuit de WMO zorg in te kopen bij Thomas Op Kamers.

Delen: