Wat is Thomas Op Kamers?

Zelfstandig wonen, maar niet alleen

Thomas op Kamers is een kleinschalige woonvoorziening voor 15 (jong) volwassenen met een licht verstandelijke beperking. Stuk voor stuk mooie mensen die een heleboel dingen zelf kunnen, maar soms wat ondersteuning nodig hebben. Iedere bewoner heeft een eigen appartement en de vrijheid om te gaan of staan waar hij wil. 

 

Zorgondernemer

Onze bewoners hebben allemaal zo hun dagelijkse bezigheden. De één gaat naar een activiteitencentrum, naar de sociale werkplaats, werk of naar de sportvereniging. De één wordt gebracht, de ander neemt zelf de trein of de bus. Om alles in goede banen te leiden heeft iedere locatie één iemand die voor alle bewoners klaar staat. Deze persoon noemen wij een zorgondernemer. Iemand die een oogje in het zeil houdt, een steun en toeverlaat is en helpt waar nodig. 

Zelfstandig maar nooit alleen

Naar onze mening draait zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking om liefde en persoonlijke aandacht. We zien dat wat ons betreft in de reguliere zorg te veel tijd en geld gaan zitten in management, zorgplannen en andere vormen van bureaucratie. Terwijl samen een uurtje wandelen of een filmpje kijken heilzamer kan zijn dan een uur aan een rapport werken. 

Wij staan voor:

  • Persoonlijk: er is aandacht voor elk individu, je wordt gezien en gehoord, de begeleiding is maatwerk.

  • Veilig: er is altijd iemand bereikbaar als je het nodig hebt, de groep gelijkgestemde zielen vormt een warm bad.

  • Zelfstandig: Je wordt gestimuleerd om op eigen benen te staan. Begeleiders geven je een duwtje in de rug waar je het lastig vindt. En je zet - indien mogelijk - in de toekomst de stap naar zelfstandig wonen.