Wat is er zo bijzonder aan Thomas Op Kamers?

Zelfstandig maar nooit alleen

Naar onze mening draait zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking om liefde en persoonlijke aandacht. We zien dat wat ons betreft in de reguliere zorg te veel tijd en geld gaat zitten in management, zorgplannen en andere vormen van bureaucratie. Terwijl samen een uurtje wandelen of een filmpje kijken heilzamer kan zijn dan een uur aan een rapport werken. Zo gewoon mogelijk dus.

Wij staan voor:

  • Kleinschaligheid – Korte lijnen, bekende gezichten
  • Keuzevrijheid – Stimuleren eigen verantwoordelijk en ontdekken wat iemand allemaal wél kan
  • Zorgondernemer organiseert de zorg - Vast aanspreekpunt
  • Liefde en aandacht 

Dezelfde gezichten

Bij ons staat er niet iedere keer weer iemand anders voor je deur, maar heb je één aanspreekpunt en dat is de zorgondernemer die altijd bereikbaar is en klaar staat voor de bewoners. Iemand wiens droom werkelijkheid is geworden met het runnen van zijn/haar eigen Thomas Op Kamers. Iemand die er elke dag weer met passie tegenaan gaat en zich verantwoordelijk voelt voor ieders welzijn.

Delen: